Betaling, om acceptatie, Verzenden en retourneren

Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de koper de bestelling kan beweren te leggen en die strijdig is met het zelfde. Geen enkele wijziging van deze voorwaarden is bindend voor DiscountR1.com, company.pngwebsite tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door company.png.

prijzen voor alle producten zijn in Amerikaanse dollars en exclusief eventuele en alle van toepassing zijnde belastingen en verzend- en afhandelingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Onze prijzen kunnen ook worden weergegeven in verschillende valuta's aan de hand van de daadwerkelijke verandering. Voorzover toegestaan door de wet, u bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen, ongeacht of zij al dan niet vermeld op uw kassabon of verklaring.

DiscountR1.com, company.png web site behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te weigeren of te annuleren, om welke reden dan ook. DiscountR1.com, company.png web site kunnen ook aanvullende verificaties of informatie alvorens een opdracht. Indien de betaling niet ten laste van uw creditcard of uw betaling is zonder opgaaf van reden retourneren, DiscountR1.com, company.png web site behoudt zich het recht voor ofwel opschorten of beëindigen van uw toegang tot de Site. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is voor de dekking van de financiële lasten voor de producten. DiscountR1.com, company.png web site is niet aansprakelijk voor eventuele voorschotten of andere kosten die u mocht lijden als gevolg van de verwerking van uw betaling. DiscountR1.com, company.png web site zal contact met u opnemen indien alle of een gedeelte van uw bestelling is geannuleerd. DiscountR1.com, company.png web site zal ook contact met u opnemen als er nog extra informatie nodig om uw bestelling accepteren.
Als u uw bestelling wordt geannuleerd na uw creditcard in rekening is gebracht, DiscountR1.com, company.pngwebsite betaalt uw creditcard.

De producten blijft de enige en absolute eigendom van DiscountR1.com, company.pngwebsite als juridische en rechtvaardige eigenaar en niet overgaan op de klant tot DiscountR1.com, company.pngwebsite heeft ontvangen volledige betaling (vrijgemaakte fondsen).

voertuig en/of onderdeel de namen van fabrikanten, product en uitrustingsnamen beschrijvingen, identificaties en onderdeelnummers worden gebruikt voor referentie doeleinden. Het recht wordt voorbehouden om te veranderen, gegevens, specificaties en prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Verzend informatie

Onze verzendkosten berekend binnen onze checkout pagina. De verzend kosten kunnen variëren afhankelijk van uw adres, het gewicht van uw bestelling en de verzendwijze gekozen tijdens het afrekenen. Typische bestelling verzonden in 24h en bezorgd binnen 72 uur. Verzendkosten kan variëren van minder dan $9 tot $30.

en de DiscountR1.com, company.png web site zal zijn uiterste best doen om vast te houden aan hun beloofde leveringsdata behandeld worden als schattingen. DiscountR1.com, company.png web site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van vertraging in de levering van producten. Vertragingen als gevolg van omstandigheden buiten de macht van DiscountR1.com, company.png web site zal de koper geen recht te annuleren of te weigeren de levering te accepteren. De klant zal niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor laattijdige levering van producten (onderworpen aan een te late levering van een wezenlijke schending).

Om annuleringskosten

Indien de klant wenst te annuleren een bestelling nog niet verzonden, DiscountR1.com, company.pngwebsite zal een fee van 15% van het orderbedrag met een minimum van $20. Deze vergoeding wordt toegekend aan de bank verwerkingskosten, levering van de bestelde artikelen kosten en verwerking van de annuleringskosten in rekening gebracht.

Als een bestelling niet door de klant tijdens de aflevering, DiscountR1.com, company.pngwebsite zal een fee van 15% van het orderbedrag met een minimum van $20. Deze vergoeding wordt toegekend aan de bank verwerkingskosten, levering van de bestelde artikelen kosten en verwerking van de annuleringskosten. De verzendkosten worden niet gerestitueerd.